მონაცემთა აღდგენა სერვერიდან

ჩვენ ვიცით როგორი მნიშვნელოვანია სერვერზე შენახული მონაცემები თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის. ასევე გვესმის, რომ დაზიანების შემდეგ კრიტიკული მნიშვნელობის ინფორმაციის რაც შეიძლება სწრაფი აღდგენა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.

 ჩვენი მაღალკვალიფიციული სერვერის მონაცემთა აღმდგენი ინჟინრები გულმოდგინედ იმუშავებენ, რომ დაკარგულად მიჩნეული ინფორმაცია აღადგინონ ნებისმიერი ტიპის სერვერიდან და RAID array-დან.

სერვერების მრავალი ტიპი და კონფიგურაცია არსებობს. ტიპის, სეთაფისა თუ მწყობრიდან გამოსვლის მიზეზის მიუხედავად, PITS-ს შეუძლია მონაცემთა აღდგენა. ქვემოთ მოცემულია მცირე ჩამონათვალი იმ სერვერებისა, რომლებიდანაც შეგვიძლია ამის გაკეთება:

DELL, IBM, HP, CISCO, SUN, TYAN, FUJITSU, HUAWEI