მონაცემთა აღდგენა SAN/NAS-იდან

SAN გარემოს შეუძლია სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობები, ქსელთან მიბმული მეხსიერებისა (NAS) და RAID-ის სისტემის ჩათვლით, ბლოკზე დაფუძნებული SCSI პროტოკოლის საშუალებით, ერთმანეთს დაუკავშიროს, რაც ბოჭკოვანი არხის ან ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) ქსელის გამოყენებით ხდება. SAN-ი მრავალი კომპონენტისაგან შედგება და რაც უფრო კომპლექსურია სისტემა, მით მეტი შანსია ერთი ნაწილის მწყობრიდან გამოსვლისა, რაც მთელ შემნახველ გარემოზე იმოქმედებს.

PITS-ი საჭიროების მიხედვით აღადგენს მონაცემებს:

  • ერთი ან მრავალი დისკის დაზიანებისას
  • დაზიანებული პროგრამის ან ოპერაციული სისტემის აფგრეიდიდან
  • მექანიკური დაზიანებისას (კაკუნი, ბზუილი)
  • ვირუსების თავდასხმისას
  • სისტემის მარცხისას
  • NAS-ის მოცულობის შემთხვევით წაშლის ან დაფორმატებისას
  • ფიზიკური დაზიანებისას (ცეცხლი, წყალი, კვამლი და ა.შ.)
  • ძაბვის ცვლილებით გამოწვეული ფიზიკური თუ ლოგიკური დაზიანებისას
  • როდესაც უსაფრთხოების სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის გამო მონაცემების ნახვა შეუძლებელია.